Wat is duplicate content en welke gevolgen kunnen zich meedragen.

Dubbele inhoud

Wat is het ?

Duplicate content, of “dubbele inhoud” in het Vlaams, wil zeggen dat er 2 of meerdere webpage identiek of quasi identiek zijn qua inhoud op één of meerder sites.

Waarom van belang ?

Voor Google heeft slechts de oorspronkelijke “begin”webpagina waarde. Copieën bevuilen dus de index. Indien de search engine grote hoeveelheden dubbele inhoud tegenkomt op een internetwebsite, is de kans groot dat het die pagina’s niet meer indexeert. Gevolg : de dieper gelegen pages gaan eveneens niet meer geïndexeerd worden.

Onderscheid

  • 100%-dubbele-inhoud

Dit zijn webpagina’s die helemaal hetzelfde zijn qua inhoud aan een andere internetpagina.

  • Bijna-dubbele-inhoud

Dit zijn pagina’s die slechts voor een klein % verschillen van een andere pagina.

  • Externe-dubbele-inhoud

Dit zijn webpagina’s die quasi gelijk zijn aan de inhoud van andere websites. In de meeste gevallen zien de zoekmachines zoals Bing wel wie de originele webpagina heeft gecreërd. Ze bestraffen de copiërende sites.

Ontdekken ?

Met deze apps kan je dubbele inhoud gemakkelijk opspeuren op een site.

Google Webmaster tools

Bezoek de rubriek Zoekopmaak van de webmastertools en druk op HTML-verbeteringen. Vervolgens op Dubbele beschrijvingen in meta-tags en Dubbele title tags om te constateren of er duplicated teksten aanwezig zijn.

Online tools

Online tools als Copyscape zijn erg praktisch om dubbele teksten op te sporen.

Oplossen ?

Dit doe je als volgt:

Redirecten

Via de 301 kunnen pagina’s, zowel voor bezoekers als robots permanent verplaatst worden naar een andere locatie.

Geen 404’s

De meest simpele oplossing is de dubbele inhoud verwijderen en een 404 error-page terugsturen. Indien de inhoud echt geen waarde heeft qua zoekverkeer en links, dan is dit een correcte oplossing.

Robots.txt

Een andere oplossing is de gedupliceerde webpagina’s wel te laten zien aan mensen, maar niet aan crawlers. Dit doe je via de robots.txt-file.

Unieke inhoud

Search engines apprciëren goede & interessante bieden. De eenvoudigste wijze om dubbele inhoud te voorkomen is dus om zelf onderscheidende content te schrijven. Ontdek je gedupliceerde content op een website, dan zit er niets anders op dan nieuwe webteksten te schrijven.